ทำความรู้จักกับต้นไม้เศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมปลูก

ทำความรู้จักกับต้นไม้เศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมปลูก

ทำความรู้จักกับต้นไม้เศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมปลูก การปลูกต้นไม้เศรษฐกิจถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้ประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งที่ปลูกในพื้นที่ของรัฐและพื้นที่ของเอกชน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศแล้ว ต้นไม้เศรษฐกิจยังมีประโยชน์ในการใช้งานหลายรูปแบบ เช่นการนำมาสร้างบ้าน รวมทั้งมีการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายอีกด้วยค่ะ วันนี้เราจึงจะพาไปทำความรู้จักต้นไม้เศรษฐกิจ จะมีต้นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ทำความรู้จักกับต้นไม้เศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมปลูก

ทำความรู้จักกับต้นไม้เศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมปลูก

1. ยูคาลิปตัส

เป็นพรรณไม้มีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย มีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่หมู่เกาะมินดาเนา เซลีเบส ปาปัวนิวกินี ในพื้นที่ชุ่มที่มีน้ำขังในเขตร้อน มีมากกว่า 700 ชนิด ในประเทศไทยเริ่มมีการนำเข้ามาปลูกครั้งแรกที่ พระที่นั่งวิมานเมฆ สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปีพ.ศ. 2444 ต้นยูคาลิปตัส จัดเป็นไม้ยืนต้น ลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 10-25 เมตร

เรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบค่อนข้างกลม แตกกิ่งก้านมาก เปลือกต้นบางเรียบเป็นมันและลอกออกง่าย เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนปนขาว หรือมีสีเทาสลับสีขาวและสีน้ำตาลแดงเป็นบางแห่ง เปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่น ๆ และหลุดออกจากผิวของลำต้น เมื่อแห้งจะลอกได้ง่าย กิ่งก้านเล็กเป็นเหลี่ยม มีจุดตากลม

ยูคาลิปตัสสามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน ทำรั้ว ทำคอกปศุสัตว์ ทำเสา ในการก่อสร้างต่าง ๆ แต่ควรทำการอาบน้ำยารักษาเนื้อไม้ไว้ก่อนจะยืดอายุการใช้งานได้นาน นอกจากนี้ยังใช้ทำฟืน และถ่าน ซึ่งถ่านไม้ยูคาลิปตัสใช้เป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ดี และมีขี้เถ้าน้อยให้ความร้อนใกล้เคียงกับถ่านไม้โกงกาง

ซึ่งจัดว่าเป็นถ่านไม้ชั้นดี ทำชิ้นไม้สับ สามารถนำไปผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดแผ่นใยไม้อัดแผ่นปาร์ติเกิลและแผ่นไม้อัดซีเมนต์ ทำเยื่อไม้ยูคาลิปตัสซึ่งนำไปใช้ทำเส้นใยเรยอนและทำผ้าแทนเส้นใยฝ้ายปุยนุ่น ตลอดจนทำกระดาษ

  • ราคาไม้ยูคาลิปตัส

จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ พบว่าราคาไม้ยูคาลิปตัสมีความแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่ โดยไม้ที่มีขนาดเส้นรอบวง 19-31 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร ราคา 750-1,200 บาท/ตันขนาดเส้นรอบวง 48 เซนติเมตร ขึ้นไป ยาว 2 เมตร ราคา 1,500-2,500 บาท/ตัน ส่วนราคาไม้ท่อน ขนาด 2-3 นิ้ว ยาว 3 เมตร ราคาอยู่ระหว่าง 18-40 บาท/ท่อน และไม้คละขนาดราคาตั้งแต่ 500-3,000บาท/ตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพไม้ สำหรับการซื้อแบบเหมาสวน จะเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเอง ซึ่งไม้อายุระหว่าง 3i-i6 ปี มีราคาตั้งแต่ 800i-i2,000 บาท/ตัน หรือ 5,000-10,500 บาท/ไร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพไม้

ทำความรู้จักกับต้นไม้เศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมปลูก

2. ต้นสัก

เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนต่ำ ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลางและภาคตะวันตก

มีอยู่บ้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้สักสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกรูปแบบตามอายุ  และขนาดของไม้ที่ตัดออกมาจำหน่ายตั้งแต่ไม้ซุงขนาดใหญ่ เพื่อแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์เกต์ ไม้อัดไม้แกะสลัก

ไม้ต่อเรือฯลฯ ส่วนไม้ซุงขนาดเล็กที่ได้จากการตัดสางขยายระยะในสวนป่าปีที่ 11 สามารถนำมาทำบ้านไม้ซุง (log home) วงกบประตูหน้าต่างได้อย่างสวยงามและคงทนเนื่องจากสักมีเนื้อไม้สวยงามเห็นเส้นวงปีชัดเจน

ขอแนะนำ มารู้จักกับนักแสดงซีรีส์วายเรื่องใหม่ “Oxygen The Series” ปัจจุบันซีรีส์วายในประเทศไทยถือว่ากระแสกำลังมาแรงมาก ๆ และในปีนี้ก็มีซีรีส์วายตบเท้ากันออกมาให้เราได้ชมหลากหลายเรื่องมาก 

  • ราคาไม้สัก

จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่า ราคาไม้สักมีความแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด อายุ และคุณภาพไม้โดยไม้สักที่มีขนาดเส้นรอบวง 30-50 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร มีราคาตั้งแต่ 1,700เ-เ4,800 บาท/ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตรมีราคาตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท/ลูกบาศก์เมตร ส่วนไม้คละขนาด มีราคาตั้งแต่ 4,000-20,000 บาท/ลูกบาศก์เมตร สำหรับการซื้อแบบเหมาสวนจะเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเอง ซึ่งไม้อายุระหว่าง 15-20 ปี มีราคาตั้งแต่ 20,000-80,000 บาท/ไร่

ทำความรู้จักกับต้นไม้เศรษฐกิจ ที่คนไทยนิยมปลูก

3. ต้นกระถินเทพา

เป็นพรรณไม้ที่มีต้นกำเนิดในรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย ต่อมามีการนำมาปลูก ที่รัฐซาบะฮ์ ประเทศมาเลเซีย กระถินเทพาเป็นไม้โตเร็วที่สามารถนำมาทำไม้แปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้โครงสร้างต่าง ๆ ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนักไม้อัดและเยื่อกระดาษ นอกจากนี้ยังใช้เป็นไม้ฟืนได้ดีเพราะมีความหนาแน่นและค่าความร้อนสูง

  • ราคาไม้กระถินเทพา

จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ พบว่าราคาไม้กระถินเทพา มีความแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่ โดยไม้ที่มีขนาดเส้นรอบวง8-32 เซนติเมตรยาว 1-2 เมตร ราคา 450-1,000บาท/ตัน ขนาดเส้นรอบวง 48-96 เซนติเมตร ยาว 1-2 เมตร ราคา 800-2,000 บาท/ตัน

และไม้คละขนาดมีราคาตั้งแต่ 450i-i800 บาท/ตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพไม้ สำหรับการซื้อแบบเหมาสวน จะเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเอง ซึ่งไม้อายุ 6-8 ปี ราคา 10,000 บาท/ไร่

4. ต้นไผ่เลี้ยง

 เป็นสายพันธุ์ของไผ่ มีถิ่นกำเนิดในจีน มีความสูง 2-3 เมตร มีลำต้นสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 เซนติเมตร พุ่มกว้าง 4-6 เมตร ลำกลมและเกลี้ยง สีเขียวเป็นมันและมีขนสีขาวนวลอยู่ตามข้อ และใบเป็นลักษณะแคบเล็ก ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ใบแตกออกบริเวณกลางลำ ทำให้ดูเป็นพุ่มอยู่ส่วนยอดของต้น มีใบดกมาก ไผ่เลี้ยงมีการปลูกเพื่อผลิตหน่อและลำ

โดยหน่อใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปหน่อไม้ดอง หน่อไม้ปี๊บ ลำใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ด้ามไม้กวาดทำค้างแปลงผักพันธุ์ไผ่เลี้ยงสำหรับผลิตลำ เรียกว่า พันธุ์หนัก จะมีลำใหญ่และสูงกว่าพันธุ์ที่ผลิตหน่อ เรียกว่าพันธุ์เบา จะมีขนาดลำและหน่อเล็กแต่มีผลผลิตจำนวนหน่อมากกว่า

  • ราคาไม้ไผ่

จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ พบว่า ไม้ไผ่ขนาดเส้นรอบวง 8 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร ราคาอยู่ระหว่าง15i-i26 บาท/ลำ เส้นรอบวง 24 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร ราคาอยู่ระหว่าง35-40 บาท/ลำ ไม้ไผ่คละขนาด มีราคาระหว่าง 20-21 บาท/ลำ หรือ 1,000 บาท/ตัน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับต้นไม้เศรษฐกิจที่เราได้นำมาให้ชมกัน บอกเลยว่าแต่ละต้นน่าปลูกมาก ๆ เพราะราคาที่ค่อนข้างสูงนั้นเองค่ะ ใครที่กำลังมีแพลนที่จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ หวังว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพื่อช่วยในการตัดสินใจของเพื่อน ๆ ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

อ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ : 4 หูฟังที่สายเกมมิ่งต้องห้ามพลาด!!